WV Historical


יין ויאנג בקניית ובעיצוב הבית

תפקידים רבים בעבר חולקו וסויגו בין שני המינים. חלק מהתפקידים היו ברורים שיבוצעו אך ורק על ידי גברים, חלק מהתפקידים דווקא אך ורק על ידי נשים. הפרדות והבדלות מסוג זה היו ועודן נפוצות כבר אלפי שנים, ובכל מקום אליו מסתכלים בעולם. אפילו במדינות הנחשבות לנאורות, מתקדמות וליברליות ביותר אפשר למצוא עוד אפליה והפרדה אם מסתכלים בזכוכית מגדלת.

נשים עסקו בכל מה שנוגע למטבח ולבישול, לטיפול וגידול הילדים, לכביסה ועיסוק בנקיון ועוד תפקידים שלרוב קשורים ונוגעים לניהול משק הבית. לעומת זאת, גברים עסקו בכל מה שנוגע לפרנסה ועבודות פיזיות, ניהליות או בענייני דת (מלבד לנזירות שהיו נשים), כמו כן גברים גם היו אלה שעסקו בעניינ בטחון וצבא, היו אלה שצעדו הלאה ויצאו למלחמה.

מלבד לכל התפקידים הללו, נשים מאז ומעולם עסקו גם בעיצוב הבית. לא מבחינת תכנון בניית הבית, ציורים מקדימים ושרטוטים וכל מה שנוגע לבנייה הממשית של הבית עצמו, אלא יותר על צד העיצוב ומילוי החלל ברהיטים, מיכלי נירוסטה לשמן ואמנות. הגברים הם עדיין אלה המרכיבים מעקות אלומיניום או אמבטיות, אך הנשים הן עדיין (לרוב) אלה המחליטות באיזה צבע יהיו אמבטיות, איזה שטיח יונח בסלון המרכזי ומהם הפרחים המתאימים ביותר לאדניות שעל חלון המטבח.

כמו בכל המקרים האחרים של הפרדות והבדלות שכאלה, יותר ויותר אנשים מבינים ומגיעים למסקנה שאין באמת מקום להפרדה וקביעה שמין אחד יותר מתאים מהשני לתפקידים מסוימים. כל מקרה הוא מאוד לגופו, כשגבר יכול להתגלות כבעל אנינות טעם בכל מה שנוגע לעיצוב ואישה יכולה להתגלות ככישרון תכנון גדול באדריכלות, קבלנות ובניית הבית. מה עוד, שעניינים כמו עיצוב ובנייה (מלבד לכל מה שנוגע לביטחון ועמידות) הם עניינים של טעם, וטעם משתנה מאוד בין כל אדם ואדם.

השלב הראשוני וההגיוני ביותר הוא להתחיל דווקא את כל סוגי התכנון, אם בבנייה ואם בעיצוב, ביחד. לא להפקיד ולחלק תפקידים עוד לפני שבודקים האם לא מוטב לעבוד בשיתוף פעולה ממשי. במצבים כאלה, בהם הגבר והאישה משתפים פעולה בכל, הבית יכול לתפוס זווית ומראה מרעננים אך לא מידי חד-גוניים מאחר ולא מדובר בראש מתכנן אחד, אלא בשניים לפחות.

מעבר לאקט הטכני וההגיוני שבעניין, זהו גם אקט ומהלך חינוכי מאוד לילדים (אם ישנם ילדים בתמונה) כשהם רואים שיתוף פעולה ושוויון בין הגבר לאישה בחלוקת התפקידים או בלקיחת החלטות ופעולות בלי בכלל לחלק תפקידים אלא פשוט דרך פעולה משותפת.

יין ויאנג, לא סתם דיברו על כך חכמי המזרח. גבר ואישה משלימים אחד את השני. לא רק במין, בריקוד סלסה, אלא גם בעיצוב, גם בבישול, גם בגידול הילדים, וגם בבנייה והקמת קן לגוזלים.